Olieselskaberne
mener det er mest
miljøvenligt at skrotte
gamle boreplatforme
i havet.