Den hjemvendte
(Frit efter Michael Anchers "Den druknede")
Engang for ikke så længe siden ansås fiskeri for det mest farefulde erhverv herhjemme.
(Svikmøllen 2010)