MED PÅ HOLDET. -Der bredte sig en sand bekendelses-bølge i international cykelsport
Fra SVIKMØLLEN 2007.